Goda framsteg

Lappland kraftverk – i Sulitjelma, Fauske kommune, Nordland fylke.

Läs mer

Sami från storluleområdet

Porjus, Jokkmokk, Gjellevare og samebyene Unna tjerusj, Sirges sameby, Jåkkåkaskatjiellde, Tuorpon sameby, Luokta-Mávas sameby i Norrbottens län.

Gränsöverskridande samisk näringsutveckling

genom att nyttiggöra vatten och landresurserna till elkraftutbyggnad, i Laponia och närliggande sameområden och regioner.

66 % ägerskap

I Lappland kraftverk, Sulitjelma i Fauske Kommun, Norge.

Mark- och miljödomstolen har förklarat:

Mark- och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot at Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansøker om att få uppföra det aktuella kraftverket” – Lappland kraftverk i Sulitjelma, Fauske kommune  og med uttak fra Bajep Sårjåsjàvrre/ Leirvatnet og Bieskehàvrre (Pisekehaure).

Domstolen uttaler her at der fra Sveriges side intet er å innvende mot at søknaden om bygging av Lappland kraftverk i Fauske – med inntak av vann fra Bieskehàvrre (Pieskehaure) og Sårjåsjàvrre/Leirvatnet slik det er planlagt – opptas til behandling.  

Följ med nye uppdateringar

Vi uppdaterar webplatsen kontinuerligt.

Kontakta oss

Huvudkontor

Sauka 106, 98260 Porjus, Sverige

+46 070 2511 644

post@laponiacenter.com

Avdelingskontor

Sjøgata 38, 8006 Bodø, Norge

+47 930 18 820

Skicka ett meddelande