Lappland kraftverk

Ett av Norges største planlagte vannkraftverk

Vannkraft for betydelig elproduksjon på en miljømessig og god kostnadseffektiv måte

Lappland kraftverk har potensial til å kunne bli Norges 4-5 største vannkraftverk, målt i elkraft produksjon/antall GWh. Med dagens klimautfordringer og EUs mål om å øke andelen fornybar energiproduksjon – fra 14,1 % i år 2014 og til 20,0 i år 2020 og 27,0 % i år 2030 – vil Lappland kraftverk kunne bidra i betydelig grad til at dette målet nås på en miljømessig god og kostnadseffektiv måte.

Planlagte prosjekt er et ledd i samarbeide om miljø- og naturvennlig – fornybar – elkraftproduksjon for å utvikle et fremtidsrettet og rikt (samisk, svensk og norsk) nærings- og samfunnsliv i Nordland og Norrlands Indland. Produksjon er basert på i hovedsak svenske sameområdets vannressurser/vannfall og samiske interesser. Rapportene for planlagte vannkraftverk er utarbeidet av Norconsult v/Helge Flæte, Oslo, Norge.

Lappland kraftverk

Fauske kommune, Sulitjelma, Norge.

%

Eier: Laponia Center AB

%

Eier: MuskenSenter AS

611 MW Installert effekt

2100 GWh Årsproduksjon

4,84 MRD. Utbyggingskostnad

2,30 kr/kWh Utbyggingspris

Driftselskap: Lappland Kraft AS

Lappland Kraft AS er et driftsselskap som eier og vil drifte Lappland kraftverk.
Eies av: 34% MuskenSenter AS og 66% LaponiaCenter AB.

.

Lappland kraftverk – Fauske kommune

Lappland kraftverk er basert på regulering av vassdragene ved Blåmannsisen og Sulitjelmaisen (i Norge) – Messingmalmvatnene, Leirvatnet, Stadakjavre, Sårjåsjavre og Bajep Sårjåsjavre – i tunnel til kraftstasjon i havnivå ved Fagerli i Sulitjelma, og med avløp i tunnel til Grytvika i Saltdalsfjorden. Videre reguleres Pieskehaure (i Sverige) i tunnel til samme kraftstasjon ved Fagerli, og i samme avløps tunnel til Grytvika.

Kraftverket får inntak fra Bajep Sårjåsjavre (820 moh) og Pieskehaure (577 moh), installert effekt på 611 MW og en midlere årsproduksjon på 2100 GWh.

Utbyggingskostnaden er førstehands beregnet til ca. 4,84 MRD nok. dvs en utbyggingspris på 2,30 kr/kWh.

Prosjektet er den 09.05.2011 avklart med hensyn til Samlet plan – ved fritak fra en videre Samlet plan behandling – fra DN i samråd med NVE.

Melding med forslag til utredningsprogram – med hensyn til lovbestemt miljøkonsekvensutredning – er sendt til NVE, for kvalitetssikring. Meldingen er allerede førstehands vurdert av NVE og under korrigering herfra.

For ytterligere prosjektutvikling/tiltak for søknad om konsesjon søkes nødvendig kapital, med 4 mill. kroner.

Följ med nye uppdateringar
Vi uppdaterar webplatsen kontinuerligt.

Kart og bilder

Ladda ned

Prosjektdokumenter

Ladda ned

Melding Lappland kraftverk

Prosjektbeskrivelse Lappland kraftverk

Mark- och miljödomstolen, Slutligt beslut 2012.12.06

Kontakta oss

Huvudkontor

Sauka 106, 98260 Porjus, Sverige

+46 070 2511 644

post@laponiacenter.com

Avdelingskontor

Sjøgata 38, 8006 Bodø, Norge

+47 930 18 820

Skicka ett meddelande