Våra dokument

Våra dokument är offentligt. Läs dem här på våra sidor.

Läs våra dokument här

Svar från Mark- och miljödomstolen 2017.12.06

Mark- och miljödomstolen finner förnärvarande inget mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om att få uppföra det aktuella kraftverket. Dock konstanterar domstolen att det finns et antal motstående interessen i området.

Brev från Laponia Center til Mark- och miljödomstolen 2017.09.26

Begäran om att de från Sveriges sida inte har något att invända mot att efterföljande ansökan om licens för byggnad av Lappland kraftverk i Sulitjelma, Fauske kommune, Norge, tas upp till behandling. Jfr. Lag (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpning av svensk-norska vattenrättskonventionen av 11 maj 1929, ”Förfarandet” Ansökans ingivande, Art. 14, 1. stycke, och Konventionen Norge/Sverige § 7, pkt. 2. 

Melding Lappland kraftverk

Laponia Center AB, Jokkmokk og MuskenSenter AS, Musken legger med dette fram melding for Lappland kraftverk, utarbeidet av Multiconsult ASA, om igangsatt planlegging av Lappland kraftverk, Sulitjelma i Fauske kommune, Nordlandfylke.

Prosjektbeskrivelse Lappland kraftverk

Etablering av samisk grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraftutbygging for utvikling av det lokale næringslivet, kulturen og eksisterende tettsteder i Nordland og Norrlands inland – basert på svensk vannkraftressurs, fallrettighet, norsk tiltaksområde, natur, miljø, samfunn, og felles svensk-norsk-samisk interesse

Kontakta oss

Huvudkontor

Sauka 106, 98260 Porjus, Sverige

+46 070 2511 644

post@laponiacenter.com

Avdelingskontor

Sjøgata 38, 8006 Bodø, Norge

+47 930 18 820

Skicka ett meddelande