Vi är samer

från storluleområdet, Porjus, Jokkmokk, Gjellevare og samebyene Unna tjerusjSirges samebyJåkkåkaskatjiellde, Tuorpon samebyLuokta-Mávas sameby i Norrbottens län.

Samisk näringsutveckling

Bolaget ska driva en gränsöverskridande samisk näringsutveckling, genom att nyttiggöra vatten och landresurserna till elkraftutbyggnad, fiskodling, fiskeförädling samt relaterade verksamheter i Laponia och närliggande sameområden och regioner.  

Bolaget ska vid anfört gränsöverskridande näringsverksamhet medverka till att skapa ett differentierat, aktivt, utvecklat samiskt samhällsliv för att stärka samisk identitet och kultur. Härunder bevara traditionell samisk näringsutövning, vidareutveckla livskraftiga verksamheter och nya näringar inom traditionellt näringsfång.  

66 % ägerskap

I Lappland kraftverk, Sulitjelma i Fauske Kommun, Norge.

Syfte

Laponia Centers verksamhet skal enligt bolagsordningen bl.a. «driva en gränsoverskridande samisk näringsutveckling och skapa ett differntierat, aktivt, utvecklat samisk samhällsliv för att stärka samisk identitet och kultur».  
Följ med nye uppdateringar
Vi uppdaterar webplatsen kontinuerligt

Laponiacenter AB

Org nr: 556591-7712

Huvudkontor

Sauka 106, 98260 Porjus, Sverige

+46 070 2511 644

post@laponiacenter.com

Avdelingskontor

Sjøgata 38, 8006 Bodø, Norge

+47 930 18 820

Skicka ett meddelande