Dokument

Utdrag ur

Svar från Mark- och miljödomstolen 2017.12.06

Begäran om förklaring för efterföljande ansøkan om licens för byggande av Lappland kraftverk

Slutligt beslut

Mark- och miljödomstolen avskriver målet från vidare handläggning.

Sammenfattning 

Laponia Center AB har begärt förklaring från svensk sida att Sverige inte har något att invända mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS, medsökande och minoritetsägare i projektet, i Norge ansöker om att få uppföra Lapplands kraftverk I Sulitjelma, Fauske kommune, Norge. Arjeplogs kommun har lämnat upplysningar till mark- och miljödomstolen om förhållanden som kan komma att påverka en kommande prövning av målet vid domstolen.

Mark- och miljödomstolen finner förnärvarande inget hinder mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om att få uppföra det aktuella kraftverket. Dock konstaterar domstolen att det finns ett antal motstående intressen i området.

Stora framsteg i Lappland kraftverk projektet!

Våra dokument

Våra dokument är offentligt. Läs dem här på våra sidor:

Svar från Mark- och miljödomstolen 2017.12.06

Mark- och miljödomstolen finner förnärvarande inget mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om att få uppföra det aktuella kraftverket. Dock konstanterar domstolen att det finns et antal motstående interessen i området.

Brev från Laponia Center til Mark- och miljödomstolen 2017.09.26

Begäran om att de från Sveriges sida inte har något att invända mot att efterföljande ansökan om licens för byggnad av Lappland kraftverk i Sulitjelma, Fauske kommune, Norge, tas upp till behandling. Jfr. Lag (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpning av svensk-norska vattenrättskonventionen av 11 maj 1929, ”Förfarandet” Ansökans ingivande, Art. 14, 1. stycke, och Konventionen Norge/Sverige § 7, pkt. 2. 

Kontakta oss

Huvudkontor

Box 136, 96224 Jokkmokk, Sverige
+46 0725 800600
post@laponiacenter.com

Avdelingskontor

Sjøgata 38, 8006 Bodø, Norge
+47 93018820

Skicka ett meddelande